Không ngừng cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động

5-3_Opt

Hiện nay, TCty Máy động lực và Máy nông nghiệp VN có 19.126 người, trong đó, NLĐ trong các đơn vị liên doanh của TCty chiếm 68% (tương đương 13.123 người).

5-3_Opt

Theo Chủ tịch CĐ TCty Trần Minh Thuân, các ủy viên BCH CĐ đơn vị liên doanh đều là những cán bộ năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp cho NLĐ. Những CĐCS lớn đã có văn phòng làm việc riêng, có cán bộ chuyên trách công tác CĐ, là điều kiện thuận lợi cho việc gặp gỡ tiếp xúc đoàn viên, đảm bảo tính độc lập của tổ chức CĐ…

Đến nay 100% các doanh nghiệp đã thương lượng, ký kết TƯLĐTT, trong đó nội dung nhiều điểm có lợi cho người lao động cao hơn so với luật định. Các CĐCS nhất là tại các đơn vị FDI đã thống nhất, cố định lịch tiếp xúc, đối thoại giữa các đại diện lãnh đạo đơn vị và BCH CĐCS. Năm 2017, CĐ TCty trực tiếp đối thoại để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho trên 100 trường hợp, các CĐCS giải quyết được 20 trường hợp.

Song song với đó, CĐ TCty cũng phối hợp với chuyên môn kiện toàn Hội đồng Bảo hộ lao động từ TCty đến cơ sở để công tác an toàn vệ sinh lao động được đẩy mạnh. Các đợt kiểm tra được duy trì hiệu quả, các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được đề cao.

Qua đó, không ngừng cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động, 97% số người lao động được chăm sóc khám sức khỏe định kỳ… BCH CĐ các cấp đã có sự chỉ đạo tạo điều kiện tốt để Ban nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ tổ chức và hoạt động có hiệu quả. Nhiều nội dung thiết thực đã được chủ động lồng ghép với các phong trào…

Không ngừng cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động
Đánh giá bài viết

Bài Liên Quan